TERUG NAAR OVERZICHT PUBLICATIES

Kiezen voor een vereniging of een stichting

Publicatie

14 Feb 23

Gewijzigd

14 Feb 23

Categorie

bedrijf

Specialist

Robin Louwerse

Met of zonder winstoogmerk

Een publicatie van: Robin Louwerse

Soms wil je wel een samenwerkingsvorm, maar is de samenwerking niet noodzakelijk bedoeld om er winst mee te maken. Een voorbeeld is de sport vereniging. Of je sport nu handbal, korfbal, voetbal of hockey is, je hebt kosten. Kosten voor het aanschaffen van materiaal of het runnen van de kantine. Vaak gaat het gepaard met vrijwilligerswerk.

Vereniging

Je wilt gezamenlijk iets voor elkaar krijgen. Daarvoor moet er gezamenlijk geld in een pot. Vanuit die pot wil je goederen of diensten aanschaffen. Je bent er niet op uit om winst te maken.

In dat geval kan je kiezen voor een vereniging of stichting.

Laat je vooral niet afleiden door dat "geen winstoogmerk" vaak heeft een van de leden van de vereniging wel een eigen bedrijf dat bereid is een rekening te sturen om te voorkomen dat je winst gaat maken.

Een vereniging heeft leden. Vaak is er ook een penningmeester. De leden van de vereniging kiezen een bestuur dat in een algemene ledenvergadering verantwoording aflegt.

Stichting

Een stichting is een alternatief wanneer er aan de samenwerking doelen zijn gekoppeld. Binnen de stichting kunnen mensen samenwerken om dat doel te bereiken. De stichting heeft een bestuur dat de bestuurders van de stichting kiest. Een stichting heeft geen leden.

Boven het bestuur van de stichting kan je kiezen een raad van toezicht te vormen. De toezichthouders kijken dan of het geld dat de stichting int ook nuttig besteed wordt aan de doelen.

Ook hier weer geld dat de bestuurders best zelf ook een bedrijf mogen hebben, en dat deze ook mogen factureren aan de stichting. Vooropgesteld dat de doelen van de stichting worden gehaald.

Speciale stichting (STAK)

Een speciale stichting is de "Stichting Aandelen Administratie Kantoor". Een lekkere naam voor een stichting die het doel heeft het administreren van het uitgeven van de aandelen van een rechtsvorm (BV of NV).

Een BV of NV kan een deel van de aandelen aan een STAK uitgeven die de aandelen dan splitst in zeggenschap en het recht op een deel van de winst. De zeggenschap blijft bij de STAK, de winst verdeel je naar rato van de aandelen.

De BV of NV moet jaarlijks een sluitende aandeelhoudersvergadering beleggen. Dat wil zeggen dat het merendeel van de aandeelhouders aanwezig moet zijn. Dat is vaak in de statuten van de rechtsvorm vastgelegd. Wanneer je tientallen of honderdtallen aandeelhouders hebt is het een beetje moeilijk om een datum te prikken. Dus treed de STAK op als "vertegenwoordiger" van de aandeelhouders.

Het oprichten van een samenwerkingsvorm of bedrijf heeft vele facetten. Je kunt jezelf het beste door een onafhankelijk derde laten voorlichten. Daarom bieden wij dit kostenloos aan. Uiteraard kan je ook advies inwinnen bij een Notaris, dit is veelal niet kostenloos.


Met een upvote waardeer je de publicatie van de auteur en dit is zichtbaar in de bedrijfsprofiel pagina.

Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.